Info & kontakt

46 19 51 00​ •  info@scantone.dk

Projektering, rådgivning og Installation siden 1987​

Scantone teleslyngeanlæg

Med Scantone teleslyngeanlæg skaber vi tilgængelighed for mennesker, der bruger høreapparat.

Teleslyngeanlæg er et tilgængelighedskrav i lokaler til sociale og kulturelle formål med offentlig adgang - i lighed med f.eks. niveaufri adgang, handicaptoiletter, P-pladser, lydsignal ved fodgængerovergange, ledelinier etc.

Rådgivning

Vi tilbyder rådgivning til bygherrer, ingeniører, arkitekter og entreprenører med henblik på at analysere behov, opstille krav og give forslag til relevante løsninger.

Vores ydelser omfatter projektering, levering, installation, kvalitetssikring, indregulering og certificering.

Alle vores forskellige typer anlæg opfylder kravene i DS/EN IEC 60118-4:2015/A1:2018, som er den gældende standard for teleslyngeanlæg.

Særlige lokaleforhold

Vi tager hensyn til bygningskonstruktioner, til særlige lokaleforhold, til andre installationer og til lokalernes indbyrdes placering.

Eksempler på særlige forhold kan være:

  • Lokaler adskilt med foldevæg
  • Lokaler placeret ved siden af hinanden
  • Lokaler, hvor store arealer skal dækkes
  • Lokaler med scenefaciliteter
  • Individuel indretning til scene- og publikum

Scantone produkter

  • Scantone konventionelt teleslyngeanlæg - ét teleslyngekabel langs vægge i lokalet.
  • Scantone Super Loop teleslyngeanlæg - flere teleslyngekabler fordelt over lokalets gulvplan.

Kontakt os gerne med spørgsmål til din udbudstekst eller indhent et tilbud.

​Kontakt

Scantone A/S​

Stestrupvej 86 B

4360 Kirke Eskilstrup 

CVR: 11162592 

E-mail: info@scantone.dk
Tlf.: 46 19 51 00

Salg & Servi​ce

Prof. lydanlæg

Kenny A. Jensen: kenny@scantone.dk 

Jørgen Thomsen: jst@scantone.dk 

Brian M. Nielsen: brian@scantone.dk

Prof. teleslyngeanlæg

Mie Bobjerg: mie@scantone.dk

Kenny A. Jensen: kenny@scantone.dk 

Hørehjælpemidler:

Dorthe Kreutzer: info@scantone.dk

Mie Bobjerg: info@scantone.dk

Afdeling - Jylland

Skovbyparken 23 

8464 Galten

Tlf.: 46 19 51 00