Info & kontakt

46 19 51 00​ •  info@scantone.dk

Projektering, rådgivning og Installation siden 1987​

Elektromagnetisk støj

Den reviderede norm fra 2015 samt bedre teknik i omgivelserne betyder, at teleslyngeanlæg, som opfylder kravene, har bedre lydkvalitet, bedre talegengivelse og mindre brum og sus.

Mange elektriske apparater og installationer udsender elektromagnetisk støj, f.eks. lysarmaturer, ventilationsanlæg, tyverisikringsanlæg etc.

Elektromagnetisk støj høres ikke af normalthørende, men opfanges af høreapparater og giver derfor anledning til gener for høreapparatbrugeren. Støjen høres som brummen eller susen, der overdøver taleren, musikeren etc.

Signal-/støjforhold og taleforståelighed

Hvis afstanden mellem signal - altså det man ønsker at høre - og den elektromagnetiske støj bliver for lille, vil støjen genere så meget , at den kan overdøve signalet.

Signal-/støjforholdet er altså vigtigt for taleforståeligheden og kvalitetsoplevelsen, og det er disse forhold, der fokuseres på i den reviderede norm - DS/EN 60118-4:2015/A1:2018.

Signalet dvs. feltstyrken skal være som tidligere 400mA/m. Referencen er flyttet til 400mA/m = 0dB

Det anbefalede støjniveau må højst være -32dB eller lavere - relativt 400mA/m.

EMC regler

EUs EMC-regler for max. støjgrænser har medvirket til en væsentlig reduktion for nye komponenter.

Kontrolmåling

Ved installation af teleslyngeanlæg i eksisterende byggeri, er det en god ide at foretage en kontrolmåling af den elektromagnetiske støj.

Er denne for høj, vil sus og brum overdøve signalet fra teleslyngeanlægget, og ingen vil få glæde anlægget.

Ved nyt byggeri skal der selvfølgelig også tages højde for mulige støjkilder.

Konklusion:

Elektromagnetisk støj kommer ikke fra teleslyngeanlægget!

Af og til hører vi argumenter om, at IR (Infra Red) og FM- anlæg ikke forstyrres af elektromagnetisk støj.

Men da den sidste kommunikation mellem disse oftest sker trådløst via halsteleslynge til høreapparatets

telespole, er der ingen forskel.

Støj kommer fra andre installationer!

​Kontakt

Scantone A/S​

Stestrupvej 86 B

4360 Kirke Eskilstrup 

CVR: 11162592 

E-mail: info@scantone.dk
Tlf.: 46 19 51 00

Salg & Servi​ce

Prof. lydanlæg

Kenny A. Jensen: kenny@scantone.dk 

Jørgen Thomsen: jst@scantone.dk 

Brian M. Nielsen: brian@scantone.dk

Prof. teleslyngeanlæg

Mie Bobjerg: mie@scantone.dk

Kenny A. Jensen: kenny@scantone.dk 

Hørehjælpemidler:

Dorthe Kreutzer: info@scantone.dk

Mie Bobjerg: info@scantone.dk

Afdeling - Jylland

Skovbyparken 23 

8464 Galten

Tlf.: 46 19 51 00