Info & kontakt

46 19 51 00​ •  info@scantone.dk

Projektering, rådgivning og Installation siden 1987​

DS/EN IEC 60118-4:2015/A1:2018

DS/EN IEC 60118-4:2015/A1:2018 er den internationale norm for telelsyngeanlæg. I 2018 blev den reviderede og forbedrede norm gjort gældende i Danmark.

En vigtig fornyelse i de reviderede normkrav er fastlæggelse af målemetoden.

Feltstyrken har fået referenceværdi ved det højeste niveau på 400mA/m som anvender syntetisk tale (CCITT), er nu indskrevet i den internationale norm for teleslynger.

De grundlæggende krav til feltstyrken og frekvensgang er derimod uændrede. F.eks. er kravet stadig, at anlægget skal kunne afgive 400mA/m i spidsværdi målt med RMS-visende instrument med 125ms integrationstid samt gengive frekvensområdet 100 - 5000 Hz ± 3dB.

Obs! Mange måleinstrumenter har ofte 100mA/m som referencepunkt. For at undgå fejltagelser, er det vigtigt, at den korrekte referenceværdi er anført.

Ændrede målemetoder har til formål at forbedre kvaliteten af teleslyngeanlæg og dermed minimere fejlbehæftede tolkninger.

Et problem har tidligere været, at mange teleslyngeanlæg er blevet justeret efter spidsværdi på ca. 100mA/m i stedet for normens 400mA/m.

Dette har medført, at mange anlæg er blevet forsynet med underdimensionerede og forkert indstillede teleslyngeforstærkere. Feltstyrken er blevet svækket med 12dB - dvs. 1/16 del af det reelle effektbehov.

Forkert dimensionerede og indjusterede anlæg har været med til at give teleslyngeanlæg et ufortjent dårligt rygte. Derfor bør der foreskrives at DS/EN IEC 60118-4:2015/A1:2018 er opfyldt i din næste udbudstekst.

Med et Super Loop teleslyngeanlæg fra Scantone, opnås bedre frekvensgang, større dækningsareal og et mere homogent teleslyngefelt.

​Kontakt

Scantone A/S​

Stestrupvej 86 B

4360 Kirke Eskilstrup 

CVR: 11162592 

E-mail: info@scantone.dk
Tlf.: 46 19 51 00

Salg & Servi​ce

Prof. lydanlæg

Kenny A. Jensen: kenny@scantone.dk 

Jørgen Thomsen: jst@scantone.dk 

Brian M. Nielsen: brian@scantone.dk

Prof. teleslyngeanlæg

Mie Bobjerg: mie@scantone.dk

Kenny A. Jensen: kenny@scantone.dk 

Hørehjælpemidler:

Dorthe Kreutzer: info@scantone.dk

Mie Bobjerg: info@scantone.dk

Afdeling - Jylland

Skovbyparken 23 

8464 Galten

Tlf.: 46 19 51 00