Info & kontakt

46 19 51 00​ •  info@scantone.dk

Projektering, rådgivning og Installation siden 1987​

Univox® teleslyngeanlæg

Med Univox® teleslyngeanlæg skaber vi tilgængelighed for mennesker, der bruger høreapparat.

Teleslyngeanlæg er et tilgængelihedskrav i lokaler til sociale og kulturelle formål med offentlig

adgang - i lighed med f.eks. niveaufri adgang, handicaptoiletter, p-pladser, lydsignal ved fod-
gængerovergange, ledelinier etc.

Rådgivning

Vi tilbyder rådgivning til bygherrer, ingeniører, arkitekter og entreprenører med henblik på at
analysere behov, opstille krav og give forslag til relevante løsninger.

Vores ydelser omfatter projektering, levering, installation, kvalitetssikring, indregulering og

certificering. Alle vores forskellige typer anlæg opfylder kravene i DS/EN60118-4:2015, som

er den gældende standard for teleslyngeanlæg.

Særlige lokaleforhold

Vi tager hensyn til bygningskonstruktioner, til særlige lokaleforhold, til andre installationer og

til lokalernes indbyrdes placering.

Eksempler på særlige forhold kan være:

  • Lokaler adskilt med foldevæg
  • Lokaler placeret ved siden af hinanden
  • Lokaler, hvor store arealer skal dækkes
  • Lokaler med scenefaciliteter
  • Individuel indretning til scene- og publikum

Univox® produkter

  • Univox® konventionelle teleslyngeanlæg
  • Univox® SLS Super Loop System® teleslyngeanlæg
  • Univox® Bærbart teleslyngeanlæg
  • Univox® FSM Feltstyrkemåleudstyr

Kontakt os med spørgsmål til din udbudstekst eller indhent et tilbud.

​Kontakt

Scantone A/S​

Stestrupvej 86 B

4360 Kirke Eskilstrup 

CVR: 11162592 

E-mail: info@scantone.dk
Tlf.: 46 19 51 00

Salg & Servi​ce

Prof. lydanlæg

Kenny A. Jensen: kenny@scantone.dk 

Jørgen Thomsen: jst@scantone.dk 

Prof. teleslyngeanlæg

Kenny A. Jensen: kenny@scantone.dk 

Hørehjælpemidler:

Mie Bobjerg: info@scantone.dk

Afdeling - Jylland

Skovbyparken 23 

8464 Galten

Tlf.: 46 19 51 00