Info & kontakt

46 19 51 00​ •  info@scantone.dk

Projektering, rådgivning og Installation siden 1987​

Feltstyrkemåler Univox® FSM 2,0

Mere komplekse målinger, hurtigere at betjene og bedre resultater.

FSM 2,0 er et professionelt måleinstrument til kontrolmåling, indregulering og certificering

af teleslyngeanlæg.

Egenskaber

 • Letanvendelige microprocessorstyrede målinger
 • Tydelig LCD display for direkte aflæsning
 • Præcis og hurtig hardware-basseret RMS-måling
 • Komplet DS/EN 60118-4:2015
 • Fuldstændig DS/EN 60118-4:2015<-52dBA måling
 • Kan omprogrammeres for revidere normkrav
 • Direkte aflæsning af dB for 100Hz, 1,6 kHz og 5 kHz
 • Multitonemåling af 16 frekvenser
 • LED viser afsluttede programtrin
 • Måleområde -5dB til +9dB
 • Hold-funktion af måleresultat
 • Automatisk sluk
 • Baggrundsbelysning
 • Automatisk måleområdeinstilling

FSM 2,0 er baseret på en software-målemetode, som følger IEC-standarden således, at der kan

udfærdiges en komplet målerapport jfr. IEC 60118-4 anerkendt som Dansk Standard

DS/EN 60118-4:2007.

FSM 2,0 er en feltstyrkemåler med helt unikke funktioner og måleegenskaber.

Den anvender en mikroprocessor, som gør det enkelt at udføre avancerede målinger.

Den nye - af mikroprocessoren automatiserede multi-tonemetode - giver præcise, hurtige

og reproducerbare måleresultater svarende til "pink noise".

Alle detaljer kontrolleres af mikroprocessoren, og resultatet visestydeligt på det oplyste LCD-display.

Alle måletrin er nemme at udføre og kommer i logisk rækkefølge svarende til certifikates udformning.

FSM 2,0 kan omprogrammeres, hvilket gør, at opgraderinger af DS/EN 60118-4:2007 eller nye rutiner

let kan håndteres. Det bliver dermed ikke nødvendigt at købe et nyt instrument, hvis normkrav opdateres

eller ændres.

FSM 2,0 er den eneste feltstyrkemåler i verden, som til fulde opfylder DS/EN 60118-4:2007, og kan
måle støj helt ned til -52dB. Dette er muligt, fordi ingen analoge signaler passerer microprocessoren.

Den digitale microprocessor anvendes kun til at kontrollere hardware.

FSM 2,0 er det eneste instrument, som kan måle overhøringsniveauer, som ligger under støjniveau,

takket være et ekstremt skarpt filter. Støjspektrumsmålingen viser ganske enkelt, om gener fra

baggrundsstøj er tydelig og hørbar.

​Kontakt

Scantone A/S​

Stestrupvej 86 B

4360 Kirke Eskilstrup 

CVR: 11162592 

E-mail: info@scantone.dk
Tlf.: 46 19 51 00

Salg & Servi​ce

Prof. lydanlæg

Kenny A. Jensen: kenny@scantone.dk 

Jørgen Thomsen: jst@scantone.dk 

Prof. teleslyngeanlæg

Kenny A. Jensen: kenny@scantone.dk 

Hørehjælpemidler:

Mie Bobjerg: info@scantone.dk

Afdeling - Jylland

Skovbyparken 23 

8464 Galten

Tlf.: 46 19 51 00