Info & kontakt

46 19 51 00​ •  info@scantone.dk

Projektering, rådgivning og Installation siden 1987​

DS/EN 60118-4:2015

DS/EN 60118-4:2015 er den internationale norm for telelsyngeanlæg. I 2015 blev den reviderede og

forbedrede norm gjort gældende i Danmark.

En vigtig fornyelse i de reviderede normkrav er fastlæggelse af målemetoden.

Feltstyrken har fået referenceværdi ved det højeste niveau på 400mA/m, Univox metoden, som anvender

syntetisk tale (CCITT), er nu indskrevet i den internationale norm for teleslynger.

De grundlæggende krav til feltstyrken og frekvensgang er derimod uændrede. F.eks. er kravet stadig,

at anlægget skal kunne afgive 400mA/m i spidsværdi målt med RMS-visende instrument med 125ms

integrationstid samt gengive frekvensområdet 100 - 5000 Hz ± 3dB.

Obs!Mange måleinstrumenter har ofte 100mA/m som referencepunkt. For at undgå fejltagelser, er det vigtigt,

at korrekt referenceværdi er anført.

Ændrede målemetoder

Univox by EDIN har med Conny Andersson som formand for arbejdsgruppen arbejdet intensivt på at

skabe en forbedring af normen og dermed også en forbedring af kvaliteten af teleslyngeanlæg.

Conny Andersson udtaler, at formålet med fastlagte målemetoder i normkravene er at minimere
fejlbehæftede tolkninger. Et problem har tidligere været, at mange teleslyngeanlæg er blevet justeret

efter spidsværdi på ca. 100mA/m i stedet for normens 400mA/m.

Dette har medført, at mange anlæg er blevet forsynet med underdimensionerede og forkert

indstillede teleslyngeforstærkere. Feltstyrken er blevet svækket med 12dB - dvs. 1/16 del af det

reelle effektbehov.

Forkert dimensionerede og indjusterede anlæg har været med til at give teleslyngeanlæg et ufortjent

dårligt rygte. Derfor - foreskriv DS/EN 60118-4:2015 opfyldt i din næste udbudstekst.

Med Univox SLS anlæg opnås bedre frekvensgang, større dækningsareal og mere homogent felt.

​Kontakt

Scantone A/S​

Stestrupvej 86 B

4360 Kirke Eskilstrup 

CVR: 11162592 

E-mail: info@scantone.dk
Tlf.: 46 19 51 00

Salg & Servi​ce

Prof. lydanlæg

Kenny A. Jensen: kenny@scantone.dk 

Jørgen Thomsen: jst@scantone.dk 

Prof. teleslyngeanlæg

Kenny A. Jensen: kenny@scantone.dk 

Hørehjælpemidler:

Mie Bobjerg: info@scantone.dk

Afdeling - Jylland

Skovbyparken 23 

8464 Galten

Tlf.: 46 19 51 00